Dogodek sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«, prednostne osi: »3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«. www.eu-skladi.si

Posameznikova dejanska moč je v znanju!
Se strinjate? V Katapultu podpiramo izmenjavo izkušenj in delimo znanje.

Zato vedoželjne in podjetne ljudi, ki želijo preveriti, ali so na pravi podjetniški poti, ta četrtek, 27. februarja, ob 10. uri vabimo v Katapult (Gabrsko 12, Trbovlje) na BREZPLAČNI štiriurni tematski dogodek: PODJETNIK V HITRO SPREMINJAJOČEM SE OKOLJU, kjer boste svoje znanje preverjali in ostrili na INTERAKTIVEN način.

Jana Petkovšek Štakul iz Katapulta bo najprej na kratko predstavila zanimive podjetniške zgodbe in izzive Katapultovih inkubirancev, pa tudi aktualne razpoložljive finančne spodbude na področju podjetništva, ki jih zagotavljata agencija SPIRIT Slovenija in Slovenski podjetniški sklad (SPS).

Nato bomo skupaj z dr. Markom Peršičem pogledali:

* osnovne naloge mladega podjetnika
* podjetniški proces
* najpogostejše pasti na poti razvoja
* ključne sestavine uspešnega menedžmenta
* spreminjanje organizacije in uspešnost
* konkretne primere s poudarkom na organizacijski kulturi
* in še marsikaj zanimivega o začetku poti mladega podjetnika.

Dr. Marko Peršič je soustanovitelj in direktor podjetja Kocka Prima, ki ima dolgoletne podjetniške izkušnje. Med drugim je deloval v Zavarovalnici Triglav, podjetju Wrigley in Pivovarni Laško, svoje bogato podjetniško znanje pa je med drugim delil tudi na Gea College in Mednarodni fakulteti za poslovne in družbene vede Celje.

Zainteresirani udeleženci bodo imeli po zaključenem dogodku možnost preizkusiti BCI – Brain Computer Interface tehnologijo z dr. Mašo Jazbec in se tako prepričali, da je pravzaprav vse mogoče.

Štiriurni dogodek je namenjen inovativnim potencialnim podjetnikom, novim in obstoječim inovativnim start-up podjetjem ter scale-up podjetjem.

Program:
Od 10.00 do 10.30: Predstavitev Katapulta in aktualnih razpoložljivih finančnih spodbud na področju podjetništva, ki jih zagotavljata agencija SPIRIT Slovenija in Slovenski podjetniški sklad (Jana Petkovšek Štakul, PR Katapult)
Od 10.30 do 14.00: interaktivna delavnica: Podjetnik v hitro spreminjajočem se okolju (dr. Marko Peršič, Kocka Prima, CEO)

Prijave na dogodek in vprašanja za predavatelja sprejemamo na PR@katapult.si ter na 041 384 894. Če potrebujete dodatne informacije o dogodku, nas lahko kontaktirate na: info@katapult.si ali po telefonu +386 (0)3 56 12 420.