Za uspešno realizacijo razvojno tehnološkega projekta je praviloma potrebno pridobiti sredstva za financiranje, ta so lahko lastni kapital, kapital investitorjev, povratna sredstva ali pa nepovratna sredstva. Razvojni projekt mora biti ustrezno zasnovan in predstavljen, da bi ga potencialni investitorji ali financerji bili pripravljeni podpreti. Ustrezna zasnova razvojnega projekta pa je tudi osnova za lastno uspešno realizacijo izvedbe.

Razmišljaš o prijavi na razpis P2? Se sprašuješ, katere druge oblike podpore lahko pridobiš? Bi rad imel možnost postaviti konkretna vprašanja , kako zasnovati projekt? Vabljen na naš seminar, kjer bomo:

Na dogodku bomo:

  • Pregledali različne vire financiranja razvojnih projektov iz EU programov.
  • Pregledali vire informacij o aktualnih in napovedanih virih financiranja iz EU programov.
  • Se pogovorili o ključnih elementih dobre zasnove razvojnega projekta.
  • Se pogovorili o ključnih elementih dobre predstavitve razvojnega projekta.

Kdaj? Četrtek, 12. november, od 15.00 do 16.30 ure

Kje? Vitualno preko Zooma.

Koliko? Brezplačno

Zakaj? Ker je dobro poznati možnosti financiranja.

Prijava na seminar >>

Predavatelj: Primož Kunaver

Primož Kunaver je inovator, ki deluje na področju razvoja različnih rešitev v aerodinamiki in obnovljivih virih energije. Je avtor šestih patentov, podjetjem tudi pomaga pri zaščiti intelektualne lastnine in je že vrsto let mentor start-up podjetjem.

Za Evropsko komisijo je kot najbolj angažiran slovenski coach sodeloval pri podpori podjetjem v okviru razpisa SME Instrument. Kot evalvator razvojno tehnoloških projektov sodeluje z različnimi tujimi institucijami v razpisi kot so npr. EIC Accelerator Horizon 2020, razpis EUROSTARS ipd.

Prijava na seminar >>

dgd

Dogodek je namenjen inovativnim potencialnim podjetnikom, novim in obstoječim inovativnim startup podjetjem in nasploh vsem podjetnim po duši.

E-delavnica je del vrste dogodkov, ki jih Katapult pripravlja v okviru operacije SIO-KATAPULT 2020-22.

Dogodek sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«, prednostne osi: »3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«. www.eu-skladi.si

Več informacij na sio@katapult.si.

“Vse bi delal, samo prodajal ne bi.”

Mnogi se prodaje izogibajo v velikem loku ali pa nanjo gledajo kot nujno zlo.

Vendar ne rabi biti tako. Na prodajo lahko pogledamo tudi iz drugega zornega kota … In tako doprinesemo k lastnemu uspehu in uspehu podjetja. Prenesi si brezplačno e-knjigo o prodaji.

KLIKNI ZA PRENOS!