Olajšajte si delo in se še naprej učite – na daljavo

Zaradi epidemije koronavirusa podjetja uvajajo delo od doma, medsebojna komunikacija pa poteka na daljavo. Tudi v Katapultu delamo, da izobraževanja potekajo naprej. V sklopu projekta SIO-KATAPULT 2020-22 zato nadaljujemo z delavnicami, ki jih bomo izvajali s pomočjo orodij za komunikacijo na daljavo.

Dogodek sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«, prednostne osi: »3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«. www.eu-skladi.si

V petek, 27. marca 2020 ob 12. uri zaženemo zanimivo debato na temo Kako prepričati potencialnega vlagatelja. Z nami bo izjemen podjetnik Tone Stanovnik iz Špice International,
ki je prepričan, da morajo stara podjetja ves čas skrbeti za svež veter v svojih jadrih. To pa lahko delajo tudi s povezovanjem z mladimi podjetji.

Pridružite se zanimivi debati s prijavo na PR@katapult.si, kjer sprejemamo tudi vprašanja za predavatelja.

Brezplačna orodja slovenskih IKT podjetij
In kako so se na sedanje razmere, ko si podjetja prizadevajo zaščiti svoje zaposlene tako, da delajo od doma in s timom komunicirajo na daljavo, odzvala slovenska IKT podjetja? Združenje za informatiko in telekomunikacije pri GZS je svoje člane pozvalo, naj pomagajo gospodarstvu. Prva IKT-podjetja so se zato že odločila, da priskočijo na pomoč z brezplačnimi orodji in storitvami za delo na daljavo, ki jih lahko uporabite v teh razmerah.

Podjetje Microsoft ponuja Office 365 E1, vključno z orodjem Microsoft Teams. Šest mesecev vam bodo zagotovili brezplačne licence za toliko končnih uporabnikov, kot jih potrebujete v tem času. Z orodjem Teams lahko organizirate spletne sestanke, spletne seminarje in dogodke v živo.

Podjetje Xlab je vzpostavil brezplačen sistem za delo od doma v času epidemije. Ponuja orodje ISL Online, ki omogoča oddaljen dostop do službenega računalnika od doma, z drugega računalnika ali mobilne naprave. Pri tem se na daljavo varno prenese le vsebina zaslona in možnost upravljanja službenega računalnika, podatki pa ostanejo na delovnem mestu.

Podjetje Telekom je zagotovil IT-pomoč na daljavo z upravljanjem storitev Office 365. Poleg tega so vam na voljo tudi rešitve, s katerimi lahko ostanete v tesnih stikih s sodelavci na daljavo.

Podjetje Špica international ponuja brezplačna orodja za evidenco delovnega časa ter upravljanje časa po projektih in nalogah. Gre za orodja MyHours za pregledno upravljanje časa po projektih in nalogah ter All Hours za enostavno registracijo in evidenco delovnega časa na različnih lokacijah.

Varno do dokumentov
Podjetje ŽEJN je omogočil vsem zainteresiranim podjetjem, ki bodo v času epidemije delo opravljali od doma, brezplačno uporabo dokumentnega sistema ShakeSpeare®, v času trajanja epidemije. Rešitev omogoča podjetjem, da sodelavci do vhodnih računov in dokumentov podjetja (kot so pogodbe, projektna dokumentacija, plačilne liste, etc.) dostopajo od doma preko varne povezave.

Podjetje Cisco Systems inc. nudi 90 dnevne brezplačne licence s polnimi funkcionalnostmi za delo na daljavo od video konferenc, virtualnih sestankov, učenja na daljavo, do varne povezave.

Podjetje SAP proti motnjam v dobavi in za najnujnejša potovanja. Dobavne verige so oslabljene, prisotne je veliko negotovosti in strahu. Ob trenutni epidemiološki situaciji je podjetjem družba SAP ponudila odprt dostop do globalne platforme za povezovanje povpraševanja in ponudbe – SAP Ariba Discovery.

SAP ponuja tudi brezplačno naročnino na aplikacijo TripIt, ki vsak dan procesira na stotine popotovalnih načrtov popotnikov po svetu in jih ažurno opozarja na spremembe in zamude.

Podjetje ZZI je v času, ko je omejeno fizično delo na lokaciji podjetja in s tem priprava, podpisovanje, pošiljanje in prejemanje papirnih dokumentov, od računov do pogodb ponudil 40 brezplačnih eRačunov skupaj z brezplačnim MS Excel orodjem za pripravo eRačunov v eSlog standardu in PDF vizualizacijo.

Pomagajo in svetujejo
Podjetje Agitavit Solutions nudijo podjetjem, ustanovam in posameznikom brezplačno svetovanje ter podporo pri premagovanju težav z rabo orodij Office 365 za delo od doma.

Podjetje Arctur poklanja majhnim podjetjem in timom (do 15 uporabnikov) brezplačno uporabo 4PM-a do 1.julija 2020.

Podjetje Diling ponuja brezplačno uporabo sistemov 3CX, ki omogočajo videokonference in seminarje, za delo in učenje od doma za šole, ustanove, podjetja.

Podjetje VVit podjetjem, ustanovam in posameznikom v času epidemije koronavirusa ponuja brezplačno pomoč pri delu ali študiju na daljavo ter premagovanju težav z informacijskimi in komunikacijskimi tehnologijami. Podjetjem in ustanovam ponujajo pet brezplačnih svetovalnih ur, posameznikom pa eno. Svetujejo lahko pri izboru opreme, njeni namestitvi in pri odpravljanju različnih težav.