Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: SPS) je 12.2.2021 ponovno odprl vavčerje za večjo konkurenčnost mikro, malih in srednje velikih podjetij.

Vavčerji so nepovratna sredstva, ki jih lahko podjetja koristijo za različne poslovne storitve (vavčer za prototipiranje, vavčer za digitalni marketing,  vavčerji za internacionalizacijo, vavčerji za digitalizacijo, itd..). Seznam vseh razpisanih vavčerjev ter podrobne informacije najdete na spletni strani SPS-a: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi

prototip vavčarji

Kdo se lahko prijavi – splošni pogoji:

 • mikro, mala in srednja podjetja (MSP), ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo: gospodarske družbe, s.p., zadruge,
 • sedež v RS (vpisan v PR),
 • na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlen (tudi nosilec dejavnosti v s.p., zavarovalna osnova) oz. minimalno število zaposlenih navedeno v posameznem javnem pozivu,
 • poravnane obveznosti (davki, prispevki, oddani vsi obrazci – FURS),
 • dejavnost: razen proizvodnje kmetijskih proizvodov in akvakulture,
 • prepoved dvojnega financiranja.

Na slovenskih poslovnih točkah SPOT lahko koristite brezplačno pomoč pri pripravi vloge.

vavčarji prototipiranje

Vavčer za prototipiranje – do vavčerja tudi preko Katapulta

Namen vavčerja je:

Zagotoviti možnost izdelave prototipa (v fizični ali digitalni obliki) novega izdelka ali storitve z namenom validacije poslovne ideje. Sofinanciranje upravičenih stroškov storitev zunanjih izvajalcev za izdelavo fizičnega ali digitalnega prototipa:

 • dizajn
 • načrt
 • programiranje
 • izdelava
 • testiranje

Na kratko o pogojih razpisa:

 • do sofinanciranja v višini 60 % so upravičene aktivnosti, ki bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenosti (do 30.9.2023)
 • uveljavljati je mogoče največ dva računa zunanjih izvajalcev,
 • pri izboru zunanjega izvajalca mora upravičenec ravnati gospodarno in storitev pridobiti po tržni ceni,
 • prototip ne sme biti izdelan pred oddajo vloge na ta javni poziv,
 • prijavitelj lahko za ta javni poziv pridobi sredstva enkrat v obdobju do leta 2023,
 • najmanjša spodbuda: 500 EUR, največja spodbuda: 5.000 EUR.

“Poslovna ideja predstavlja zgolj 1 % uspeha, funkcionalen prototip 10 %, končni izdelek za trg 50 %, ostalo pa sta prodaja in marketing.”

prototip vavčarji

Katapult v okviru operacije SIO 2020-22 izvaja diagnostične intervjuje, ki podjetnikom omogočijo oddajo vloge.

Naš svetovalec bo s podjetnikom oziroma potencialnim prijaviteljem na razpis za vavčer za prototipiranje opravili standardiziran intervju in ugotovil smiselnost izdelave prototipa. V primeru pozitivne odločbe prijavitelj izbere zunanjega izvajalca.

Za dodatne informacije ali termin za diagnostični intervju za izdajo Predhodnega potrdila SIO o smiselnosti izdelave prototipa piši na  sio@katapult.si.

Prijavi se na naše novičke in obvestili te bomo, ko bomo v okviru naše serije izobraževanj Mozaik podjetnosti v ciklu “Proizvodnja in razvoj” govorili o tem, kako od ideje preko prototipa do izdelka.

Dogodek sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«, prednostne osi: »3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«. www.eu-skladi.si

Več informacij na sio@katapult.si.