KATAPULT  je podjetniško okolje, kjer podpiramo startup podjetja. Hkrati pa ustvarjamo podjetniško okolje podpornih služb, visoko kvalificiranega testnega centra, proizvodnje in prostorov za podporo podjetnikom.  Tako lahko  v varnem okolju hitro dosegajo poslovne uspehe, ob tem pa ohranjajo svojo svobodo. Širimo pozitivno miselnost, spodbujamo podjetnost in podjetništvo prikazujemo v pozitivni luči. 

Medse vabimo novega sodelavca ali sodelavko na delovnem mestu RAČUNOVODJA. Iščemo prilagodljivo, komunikativno, natančno osebo, ki je timsko usmerjena, ima sposobnosti analitičnega razmišljanja in je pripravljena na stalno izobraževanje v dinamičnem okolju. 

 Od kandidatov pričakujemo: 

 • poznavanje slovenskih in mednarodnih računovodskih standardov, davčne in druge slovenske zakonodaje povezane z računovodenje (ZDoh- 2, ZDDV-1, ZDDPO-2, ZGD-1, ZDR-1 …), 
 • zakonodaje, ki ureja področje letnega poročanja gospodarskih družb in poslovnih skupin, 
 • evidentiranje blagovnega poslovanja, knjiženja poslovnih dogodkov in finančnega kontrolinga.  

OPIS DEL IN NALOG NA DELOVNEM MESTU: 

 • vodenje glavne knjige in evidenc osnovnih sredstev za družbo in v Katapult vključene družbe,
 • pripravljanje računovodskih izkazov,
 • priprava zaključnih računov,
 • usklajevanje analitičnih in sintetičnih evidenc,
 • priprava in kontrola DDV obračunov,
 • obračun plač in drugih izplačil fizičnim osebam,
 • sodelovanje pri spremljanju blagovno materialnega poslovanja,
 • sodelovanje na davčnih in drugih področjih povezanih s poslovanjem podjetja,
 • analize obdelanih podatkov in ustrezno poročanje zunanjim institucijam (FURS, AJPES, SURS, CURS …), 
 • kontrola knjiženj,
 • prepoznavanje potreb uporabnikov kontrolinških informacij z namenom spreminjanja/dodajanja vsebin v okviru sistema poslovnega obveščanja,
 • predlaganje in uvajanje novih postopkov, tehnik  in načinov dela. 

IZOBRAZBA IN DELOVNE IZKUŠNJE: 

 • vsaj V. stopnje izobrazbe; prednost imajo opravljeno specializacijo na visokošolskem strokovnem programu, bolonjski program magisterij stroke (2. bol. st.) ekonomske smeri, 
 • vsaj dve leti delovnih izkušenj s področja računovodstva,
 • višja raven znanja angleškega jezika – B2,
 • napredna usposobljenost za delo z urejevalniki besedil, preglednicami, medmrežjem, elektronsko pošto,
 • izpit B kategorije.

KAJ NUDIMO:

 • REDNA ZAPOSLITEV v Trbovljah (Gabrsko 12), v prijetni pisarni. 
 • RAZNOLIKA EKIPA: Smo ciljno usmerjeno podjetje, ki zaupa v posameznika ter njegove sposobnosti. Visoka stopnja avtonomije pri delu v pozitivnem, stimulativnem in inovativnem delovnem okolju. Sproščena in energična organizacijska kultura s poudarkom na spoštovanju sodelavcev, kreativno okolje z veliko možnostmi izražanja posameznika na področjih, ki so mu najljubša. 
 • SKRB ZA ZDRAVJE: Sprostitvene dejavnosti med delom, zdrav zajtrk, sveže pripravljeno kosilo, ergonomsko urejeno delovno mesto.
 • USMERJANJE KARIERNE POTI: Mentorski proces, letni razgovori, izobraževanja, možnosti rednega napredovanja, osebna in strokovna rast posameznika. 
 • DELO Z VRHUNSKO OPREMO: Za najboljše rezultate so potrebna najboljša orodja, zato poskrbimo, da imajo vsi kadri najbolj ustrezno opremo, da lahko kvalitetno opravljajo svoje delo. 
 • WORK-LIFE BALANCE: Razumevanje ravnovesja med poslovnim in zasebnim življenjem sodelavcev. 
 • DODATEK NA DELOVNO USPEŠNOST: Sodelavec prične ob zaposlitvi prejemati variabilni del plačila iz poslovne uspešnosti. 
 • FLEKSIBILEN DELOVNI ČAS: Prihod na delo in odhod z dela sta fleksibilna. 
 • MOŽNOST VSTOPA V SOLASTNIŠTVO PODJETJA: V naslednjih dveh letih bo Katapult pripravil sistem solastništva po vzoru partnerske družbe Dewesoft d.o.o.
 • … in  še marsikatera malenkost, ki na koncu veliko pomeni. 

ROK ZA PRIJAVO: 17. 11. 2023 

PRIJAVA: info@katapult.si

Katapult je okolje podobnomislečih, ki je bil ustvarjen z namenom deljenja znanja in izkušenj.

Je okolje, kjer vsi dajemo in prejemamo.

Si z nami?

Katapult - logotip; temen z belim ozadjem