Slovenski podjetniški sklad (SPS) je danes objavil javni razpis P2 2022 – Spodbude za zagon inovativnih podjetij. Mlada inovativna podjetja s potencialom rasti bodo lahko z nepovratnimi sredstvi v višini do 54.000 evrov razvijala produkte in jih lansirala na trg.

Slovenski podjetniški sklad - razpis P2Zagonsko spodbudo P2 lahko koristijo mikro in mala podjetja podjetja, ki

 • so organizirana kot d.o.o., s.p. ali zadruge in registrirana med 1 .1. 2021 in 15. 3 . 2022,
 • razvijajo inovativne proizvode, procese ali storitve, ki so tržno naravnani,
 • so ustanovljena v RS in imajo sedež podjetja na enem izmed programskih območij Vzhodne ali Zahodne kohezijske regije.

Nekaj novosti letošnjega razpisa P2:

 • ROKI ZA PRIJAVO:
  • 13. 4. 2022 – prijava na demo dan
  • 10. 5. 2022 – prijava na razpis
 • HITREJŠA IZPLAČILA:
  • avgust 2022: 10.000 evrov
  • januar 2022: 12.000 evrov
  • september 2023: 32.000 evrov

Do uspeha na P2 s pomočjo Katapulta?

Sredstva razpisa so omejena, konkurenca je huda, zato je dobra priprava zelo pomembna.

Naši mentorji vam lahko v okviru projekta SIO-KATAPULT 2020-22 nudijo brezplačno pomoč pri:

 • vsebinskem delu (priprava poslovnih načrtov, finance, strategiji trženja …),
 • pripravi dokumentacije za razpis,
 • pripravi “pitcha” za DEMO dan.

Izpolni obrazec “Želim biti del Katapulta” >> in skupaj bomo presodili, kako vam lahko pomagamo.

Več o pogojih razpisa, izplačilih in faktorjih uspeha na našem seminarju ” Kako do 54.000 evrov nepovratnih sredstev” v ponedeljek, 7. marca, ob 16.00 >> Vabljeni!


razpis p2 katapult
p2 razpis katapult javna sredstva

..

Vsebine se pripravljajo v okviru operacije SIO-KATAPULT 2020-22.

Aktivnosti Katapulta d.o.o. v okviru operacije “SIO-KATAPULT-2020-2022” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«, prednostne osi: »3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«. www.eu-skladi.si