Katapult je okolje, kjer ideje skupaj z vami spreminjamo v produkte, preko mentoriranja in delavnic usposabljamo mlade podjetnike za rast in razvoj podjetja ter jim pomagamo pri industrializaciji produkta in pri postavitvi množične proizvodnje, dijake in študente pa navdušujemo za podjetništvo, ko skupaj spoznavamo zgodbe tistih, ki so že uspešno stopili na podjetniško pot.

In vse podjetne, inovativne in pogumne vabimo, da se nam pridružite v Katapultu! Katapult je namreč preko »Javnega razpisa za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji 2020-2022 (SIO 2020-2022)« z letošnjim letom postal del mreže subjektov inovativnega okolja, in bo do konca leta 2022 izvajal operacijo SIO-KATAPULT 2020-22.

Glavni namen operacije SIO-KATAPULT 2020-22 je financiranje izvajanja brezplačnih storitev za ciljne skupine, kar pomeni, da bo Katapult oblikoval uravnoteženo programsko podporo za zagon, rast in razvoj podjetij.

S tem bo prispeval k:
• povečevanju števila novoustanovljenih podjetij, predvsem tistih, ki dosegajo višjo dodano vrednost v primerjavi s slovenskim povprečjem;
• povečevanju stopnje preživetja novoustanovljenih podjetij;
• premagovanju ovir hitro rastočih podjetij.

Spoznajte Katapult!
Katapult je dom mnogih uspešnih mladih podjetij, ki imajo z delovanjem pod eno streho možnost nenehne izmenjave idej in izkušenj, na voljo jim je paleta administrativnih storitev, med drugim tudi računovodstvo, predvsem pa uporaba sodobno opremljenih prostorov za poslovne sestanke, video konference ter najrazličnejše dogodke. Kdo še ni slišal za AFormX, Zojo, Monodaq, HillStrike, pa QuickShoeLace, Chipolo, More than Beauty in 5ka? To so le nekatere uspešne podjetniške zgodbe, ki so se razvijale ali pa še rastejo pri nas.

Zato vse vas – inovativne potencialne podjetnike – inovativni posamezniki, dijaki, študenti, pedagoški delavci, raziskovalci – ter nova ter obstoječa inovativna startup podjetja, VABIMO, da z nami:
• preverite svojo poslovno idejo ter naredite načrt za njeno uresničitev, izdelajte prototip in podprli vas bomo na poti do končnega produkta in vstopa na trg.

• Vsem novim in obstoječim startup podjetjem, ki imajo že izdelano osnovno storitev in funkcionalen prototip, pa lahko pomagamo do te mere, da naredijo naslednje korake v smeri razvoja, rasti podjetja in ustvarjanja lastnih storitev, produktov ter postavitve proizvodnje. Katapult nudi tudi svetovanje pri lansiranju produkta ali storitve na trg ter razvoju prodaje.

V sklopu projekta SIO nudimo naslednje brezplačne aktivnosti in oblike pomoči:

PROMOCIJSKO – MOTIVACIJSKI DOGODKI
• Promocija podjetništva
• Predstavitve storitev ter programov SIO Katapult
• Predstavitve dobrih praks in poslovno mreženje

INFORMIRANJE IN SVETOVANJE
• Posredovanje informacij o ukrepih in spodbudah države
• Svetovanje pri preverbi poslovne ideje
• Svetovanje podjetjem za kvalitetnejše poslovno odločanje

TEMATSKI DOGODKI
• Namen tovrstnih aktivnosti je posredovanje znanj in kompetenc za začetek podjetniške poti oziroma na različnih strokovnih področjih.
• Tematske delavnice
• Interaktivna strokovna predavanja
• Prilagojena izobraževanja
• Tekmovalni dogodki.

MENTORIRANJE
Mentoriranje pri procesu preverbe poslovne ideje posameznikom omogoča poglobljeno, individualno presojo njegove poslovne zamisli ter možnost diskretnega zastavljanja vprašanj glede prihodnjih korakov za razvoj posameznikove poslovne ideje.

Mentoriranje za podporo rasti in razvoja start-up podjetij za kvalitetnejše poslovno odločanje je namenjeno vsem novim in obstoječim start up podjetjem, ki so se zaradi kompleksnosti panoge v kateri delujejo, znašli pred precepom. Tovrstnim posameznikom s pomočjo poglobljenega, dolgoročnega individualnega mentoriranja podjetnik/podjetniška skupina – mentor poskušamo pomagati pri rasti in razvoju in kvalitetnejšemu poslovnemu odločanju.

SVETOVANJE EKSPERTOV
• Je namenjeno reševanju izredno specifičnih izzivov udeležencev našega SIO programa za odpravo ovir s specifičnih strokovnih področij kot so: kompleksna pravna področja, marketing, razvoj hardver produktov vprašanja s področja intelektualne lastnine. Aktivnost izvajajo priznani strokovnjaki Katapulta in zunanji strokovnjaki za specifična področja.

NABOR in PRESOJA POSLOVNIH IDEJ
• Posameznikom in start-up podjetjem omogočamo poglobljeno, individualno presojo njihove poslovne zamisli, skupaj naredimo načrt uresničitve ideje in jih usmerimo v nadaljnje aktivnosti in oblike pomoči znotraj našega programa SIO.

SLEDILI BOMO VAŠIM PREDLOGOM!
Če ste eden tistih, ki vas nenehno glodajo ideje in želja po njihovi uresničitvi, ne odlašajte! Vse podjetne ljudi vabimo, da svoje aspiracije delite z nami in nam pišete na info@katapult.si.
Napišite, katere podjetnike in njihove zgodbe želite spoznati, katera podjetniška znanja bi radi pridobili, ali želite delati v coworking prostoru, predvsem pa sledite našim aktivnostim na spletni strani in na Katapultovem Facebook in LinkedIn profilu.

Več o poteku operacije SIO-KATAPULT 2020-22 in ciljih pa tukaj: