Eden od dobrodošlih ukrepov Slovenskega podjetniškega sklada je Vavčer za prototipiranje. Tokratni razpis je odprt vse do 30. septembra 2023, podjetje pa lahko za sofinanciranje upravičenih stroškov storitev zunanjih izvajalcev za izdelavo fizičnega ali digitalnega prototipa prejme med 500 evrov in 5000 evrov.

Namen vavčerja je zagotoviti možnost izdelave prototipa (bodisi v fizični ali digitalni obliki) novega izdelka oziroma storitve z namenom validacije poslovne ideje. Slovenski podjetniški sklad je za celotno obdobje sofinanciranja namenil skupaj kar milijon evrov, podjetja pa se lahko za vavčer za prototipiranje potegujejo samo preko enega od svetovalcev SIO – subjektov inovativnega okolja, kateremu predstavi projekt. Kar pomeni, da se podjetja v zvezi s pridobitvijo vavčerja za prototipiranje lahko obrnete tudi na Katapult.

Dogodek sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«, prednostne osi: »3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«. www.eu-skladi.si

Najprej intervju

Naš svetovalec bo s podjetnikom oziroma potencialnim prijaviteljem na razpis za vavčer za prototipiranje opravili standardiziran intervju in ugotovil smiselnost izdelave prototipa. V primeru pozitivne odločbe SIO izbere zunanjega izvajalca oziroma je SIO izvajalec sam, če ima za izdelavo prototipa ustrezne zmogljivosti. V tem primeru pa mora kot izvajalec uvodnega intervjuja nastopati drug SIO. Seznam zunanjih izvajalcev je objavljen na spletni strani javne agencije SPIRIT.

Za mlajše od petih let

Vavčer je namenjen startupom, torej podjetjem, ki so mlajša od petih let, pri čemer je potrebno upoštevati shemo državne pomoči de minimis. Prijavitelj na razpis mora imeti na dan oddaje vloge vsaj enega zaposlenega. Podjetje lahko za vavčer prijavi dva različna prototipa, vendar lahko zaprosi za največ 5.000 evrov subvencije, prav tako je dovoljeno uveljavljati največ dva računa zunanjih izvajalcev. »Za oba prototipa morate pridobiti predhodno potrdilo SIO o smiselnosti izdelave prototipa,« poudarjajo na Slovenskem podjetniškem skladu.

Sofinanciranje v višini največ 60%

Slovenski podjetniški sklad bo sofinanciral upravičene stroške v višini največ 60%, preostanek zagotavljajo upravičenci. Dodatne informacije v zvezi z možnostmi prijave na razpis Vavčer za prototipiranje dobite v Katapultu na info@katapult.si. Povezava na Javni razpis Slovenskega podjetniškega sklada: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=100