Ko govorimo o določanju planov za podjetje, potrebujemo:

 • STOLETNI PLAN – kodeks
 • STRATEŠKI PETLETNI PLANI
  • strateški plan razvoja izdelkov
  • plan razvoja organizacije podjetja
  • plan razvoja infrastrukture
  • plan razvoja oddelkov
 • LETNI PLANI
  • plan investicij in razvoja
  • plan prodaje
  • plan razvoja infrastrukture
  • plan razvoja oddelkov
 • OPERATIVNA TEDENSKA USKLAJEVANJA

.

katapult mozaik podjetnosti planiranje

ZAČETKI PODJETJA

.

V začetku postavi preprost poslovni in finančni načrt, ki je osnova za planiranje. Konkreten primer (Založba 5KA) je prikazan v videu.

NAMIG: Nizki fiksni stroški so osnova uspešnega poslovanja.

.

STRATEŠKI NAČRT (PETLETNI PLAN)

.

Ne planiraš le zase, ampak tudi za svojo ekipo.

George Deriso: “Za uspeh potrebuješ tri ljudi:

 • nekoga, ki nekaj ustvari / razvije;
 • nekoga, ki nekaj proda,
 • nekoga, ki zna ravnati z denarjem.

Na vsem širnem svetu se še ni rodil podjetnik, ki bi imel vse to troje. Ali povedano drugače – sam ne moreš doseči velikih uspehov. Potrebuješ ekipo.

Kako z ekipo postaviti petletni načrt, si poglejte v videu, kjer George Deriso razloži tehniko Imagineering.

.

Kaj vsebuje petletni (strateški) plan?

 • Strateški plan razvoja izdelkov ali storitev,
 • plan razvoja organizacije podjetja,
 • plan razvoja infrastrukture,
 • plan razvoja oddelka.

Pomembno še:

 • obnavlja se vsako leto (2021-2026, 2022-2027),
 • bazira na željah strank in zmožnosti tehnologije,
 • usklajuje se med ekipami (ekipa se mora poistovetiti s tem planom).

LETNI PLANI

.

1. Plan investicij

Načrti razvoja izdelka in podjetja:

 • povzetek prejšnjega leta,
 • stanje razvoja,
 • načrti za naprej.

.

2. Prodajni načrti

Nič ni narobe, če vprašate distributerje po letnih načrtih prodaje.

Starejše kot je podjetje, lažje je planirati.

Poskušaj najti kakšno večjo stranko/partnerja/distributerja.

.

3. Predstavitev teh planov

Celotna ekipa mora poznati te plane in se poistovetiti z njimi.

.

V katerem delu leta delamo plane? 

Q4 2020: definicija tehnološkega plana

Q4 2020: pridobitev planov prodaje

Q1 2021: izdelava finančnega načrta in načrta investicij

Q1 2021: predstavitev načrtov na skupnem sestanku (Azija posebej)

Q1 2021: načrtovanje planov oddelkov (OKR, kadri …)

KAKO TE PLANE PRETVORIMO V REALNOST?

.

Tilen Sotler, COO Dewesoft, to razloži v videu. 

V svoji osnovi je kadrovska služba birokratsko naravnana. Za uresničevanje zgoraj zastavljanje strategije pa je potrebno minimizirati birokracijo v kadrovski službi in se usmeriti v sisteme motiviranja, iskanje talentov, širjenje kulture in ciljno vodenje.

NAMIG: Doseganje zastavljenih ciljev je potrebno tudi meriti, vrednotiti. 

V Dewesoftu enostavno ocenjujejo z oceno med 0 in 1 (primer: Če je bil določen cilj opravljen le v 40 % naročil, se poda oceno 0.4). Številke se združi in dobi povprečno oceno, naprimer 0,7.

.

TEDENSKI PREGLEDI STANJA

.

Tedensko se sestajamo na:

 • nivoju uprave (investicije, kadrovska politika),
 • nivoju podjetja – idejni svet (usklajevanje med oddelki),
 • nivoju projektnega/produktnega vodenja,
 • nivoju oddelkov.

Sestanki praviloma trajajo pol ure, torej vsi v eni uri izvedo vse, kar potrebujejo za svoje delo.

.

Na idejnem svetu se pogovarjamo o:

 • stanju dobav,
 • težave med oddelki,
 • uspešnih projektih,
 • dobavi prototipov,

Vabljeni so vsi (tudi zunanji gostje), udeležijo se praviloma vodje.

STOLETNI PLAN

.

Stoletni? Ja, stoletni. 

Verjetno ne bomo živeli še 100 let. Zagotovo ne vemo, kaj bodo stranke potrebovale čez 100 let. A vseeno lahko zapišemo … (poglej si v videu). 

.

ŠE NEKAJ NASVETOV

    . 

Pri vodenju je že v dvoje lepše.

Svoboda sodelavcev – skupaj soustvarjate cilje – get everyone involved.

Postavi jasen cilj in se ga drži.

Za planiranje je potreben čas, ki pa se bogato povrne.

ZAKULISJE – KAKO JE NASTAJAL TA SEMINAR

VIRTUALNO PRIJATELJI

Zaupaj nam svoj email naslov, da te enkrat ali dvakrat v mesecu malo pozdravimo in te obvestimo o dogajanju na Katapultu (dogodki, novosti, uporabna znanja, včasih tudi kaj zabavnega in dobrodelnega …).

KLIKNI TUKAJ ZA PRIJAVO

Dogodki se pripravljajo v okviru operacije SIO-KATAPULT 2020-22.

Dogodek sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«, prednostne osi: »3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«. www.eu-skladi.si