logo katapult

Ko govorimo o določanju planov za podjetje, potrebujemo:

 • STOLETNI PLAN – kodeks

 • STRATEŠKI PETLETNI PLANI

  • strateški plan razvoja izdelkov

  • plan razvoja organizacije podjetja

  • plan razvoja infrastrukture

  • plan razvoja oddelkov

 • LETNI PLANI

  • plan investicij in razvoja

  • plan prodaje

  • plan razvoja infrastrukture

  • plan razvoja oddelkov

 • OPERATIVNA TEDENSKA USKLAJEVANJA

ZAČETKI PODJETJA

V začetku postavi preprost poslovni in finančni načrt, ki je osnova za planiranje. Konkreten primer (Založba 5KA) je prikazan v videu.

NAMIG: Nizki fiksni stroški so osnova uspešnega poslovanja.

STRATEŠKI NAČRT (PETLETNI PLAN)

Ne planiraš le zase, ampak tudi za svojo ekipo.

George Deriso: “Za uspeh potrebuješ tri ljudi:

 • nekoga, ki nekaj ustvari / razvije;

 • nekoga, ki nekaj proda,

 • nekoga, ki zna ravnati z denarjem.

Na vsem širnem svetu se še ni rodil podjetnik, ki bi imel vse to troje. Ali povedano drugače – sam ne moreš doseči velikih uspehov. Potrebuješ ekipo.

Kako z ekipo postaviti petletni načrt, si poglejte v videu, kjer George Deriso razloži tehniko Imagineering.

Kaj vsebuje petletni (strateški) plan?

 • Strateški plan razvoja izdelkov ali storitev,

 • plan razvoja organizacije podjetja,

 • plan razvoja infrastrukture,

 • plan razvoja oddelka.

Pomembno še:

 • obnavlja se vsako leto (2021-2026, 2022-2027),

 • bazira na željah strank in zmožnosti tehnologije,

 • usklajuje se med ekipami (ekipa se mora poistovetiti s tem planom).

LETNI PLANI

1. Plan investicij

Načrti razvoja izdelka in podjetja:

 • povzetek prejšnjega leta,

 • stanje razvoja,

 • načrti za naprej.

2. Prodajni načrti

Nič ni narobe, če vprašate distributerje po letnih načrtih prodaje.

Starejše kot je podjetje, lažje je planirati.

Poskušaj najti kakšno večjo stranko/partnerja/distributerja.

3. Predstavitev teh planov

Celotna ekipa mora poznati te plane in se poistovetiti z njimi.

V katerem delu leta delamo plane? 

Q4 2020: definicija tehnološkega plana

Q4 2020: pridobitev planov prodaje

Q1 2021: izdelava finančnega načrta in načrta investicij

Q1 2021: predstavitev načrtov na skupnem sestanku (Azija posebej)

Q1 2021: načrtovanje planov oddelkov (OKR, kadri …)

KAKO TE PLANE PRETVORIMO V REALNOST?

Tilen Sotler, CEO Dewesofta, to razloži v videu. 

V svoji osnovi je kadrovska služba birokratsko naravnana. Za uresničevanje zgoraj zastavljanje strategije pa je potrebno minimizirati birokracijo v kadrovski službi in se usmeriti v sisteme motiviranja, iskanje talentov, širjenje kulture in ciljno vodenje.

NAMIG: Doseganje zastavljenih ciljev je potrebno tudi meriti, vrednotiti. 

V Dewesoftu enostavno ocenjujejo z oceno med 0 in 1 (primer: Če je bil določen cilj opravljen le v 40 % naročil, se poda oceno 0.4). Številke se združi in dobi povprečno oceno, naprimer 0,7.

TEDENSKI PREGLEDI STANJA

Tedensko se sestajamo na:

 • nivoju uprave (investicije, kadrovska politika),

 • nivoju podjetja – idejni svet (usklajevanje med oddelki),

 • nivoju projektnega/produktnega vodenja,

 • nivoju oddelkov.

Sestanki praviloma trajajo pol ure, torej vsi v eni uri izvedo vse, kar potrebujejo za svoje delo.

Na idejnem svetu se pogovarjamo o:

 • stanju dobav,

 • težave med oddelki,

 • uspešnih projektih,

 • dobavi prototipov,

Vabljeni so vsi (tudi zunanji gostje), udeležijo se praviloma vodje.

STOLETNI PLAN

Stoletni? Ja, stoletni. 

Verjetno ne bomo živeli še 100 let. Zagotovo ne vemo, kaj bodo stranke potrebovale čez 100 let. A vseeno lahko zapišemo … (poglej si v videu). 

POMEMBNO

Pri vodenju je že v dvoje lepše.

Svoboda sodelavcev – skupaj soustvarjate cilje – get everyone involved.

Postavi jasen cilj in se ga drži.

Za planiranje je potreben čas, ki pa se bogato povrne.