logo katapult

Tehnologija razvoja

Pri izboru tehnoloških postopkov sta ključna dva kriterija:

 1. Predvidene količine, ki jih bomo proizvajali

 2. Dodana vrednost naših izdelkov

Velike količine so osnova za avtomatizacijo:

 • Razvoj se mora fokusirati na tehnologijo izdelave

 • Vzporedno se mora razvijati proizvodna linija

Tehnološki postopki

 • Litje plastike in kovin

 • (Robotizirana) CNC obdelava, ekstrudiranje

 • Eloksaža, barvanje

 • Laserska gravura in razrez

 • Pick’n’place, AOI, selektivno spajkanje

 • Polavtomatska sestava in testiranje / sestavljalne linije in robotsko testiranje

 • Izhodna kontrola izdelkov na strani dobaviteljev

 • Avtomatsko programiranje izdelkov

 • Namenske avtomatizirane proizvodne linije

Navodila za izdelavo

Kdaj dati izdelek v svet

CE certifikat

CE certifikat – Izjava o skladnosti / Declaration of Conformity

CE znak je oznaka, ki jo proizvajalec izdelka postavi na izdelek, ko ta izpolnjuje zahteve Evropske unije za varnost, zdravje in okolje.

Kateri izdelki potrebujejo CE znak? Izdelki, ki so namenjeni prodaji v EU in spadajo v določene kategorije. Naprimer igrače, stroji, električne naprave, medicinski pripomočki, gradbeni materiali in oprema …

Kako pridobiti CE znak?

 • Izpolniti je potrebno vse zahteve, ki jih določajo direktive EU za posamezni izdelek.

 • Vključiti preizkus izdelka, izdelavo tehnične dokumentacije in izjavo o skladnosti. Izjavo o skladnosti pripravi proizvajalec sam ali pa njegov pooblaščeni zastopnik v EU. Izjava je zaključni del postopka ugotavljanja skladnosti.

Izjavo o skladnosti ⇨ pripravi proizvajalec ali pooblaščeni zastopnik (za izdelke z nizkim tveganjem).
Certifikat o skladnosti ⇨ izda neodvisni certifikacijski organ (za izdelke z visokim tveganjem).

Tveganja, ki jih prepoznamo pri izdelavi izdelka, so ključnega pomena, ker je iz teh tveganj potrebno izdelati navodila za uporabo (nujno v jeziku, kamor se ta izdelek prodaja).

Direktive, na katere se potem navezujejo standardi (kateri standardi so določeni za posamezen izdelek):

 • opredeljujejo tehnične zahteve, ki jih mora izdelek izpolnjevati za doseganje skladnosti z ustreznimi direktivami,

 • so razviti na ravni EU in so harmonizirani,

 • so razviti za različne vrste izdelkov in se nanašajo na različne vidike (varnost, elektromagnetna združljivost, okoljska zaščita …)

Katere standarde upoštevati? commission.europa.eu

Priglašeni organ / Organ za certificiranje:

 • Številka Priglašenega organa se MORA navesti ob oznaki CE na izdelku.

 • V primeru Organa za certificiranje številka organa ni obvezna in se običajno ne navaja ob oznaki CE (številka se lahko prostovoljno navede).

 • Seznam organov je na spletni strani Evropske komisije NANDO (New Approach

Izjava o skladnosti mora vsebovati:

 • ime in naslov proizvajalca,

 • serijsko številko izdelka,

 • podatke o priglašenem organu, ki je opravil postopek ugotavljanja skladnosti (po potrebi),

 • relevantne predpise, s katerimi mora biti skladen izdelek, in vse harmonizirane standarde ali druge načine za dokazovanje skladnosti,

 • ime in podpis,

 • datum izdaje izjave.

Testiranje in certificiranje

S KAKOVOSTJO se začnemo ukvarjati takoj in ves čas življenja in delovanja podjetja.

Glavni cilj testiranj: ZMANJŠEVANJE TVEGANJ za kupca in za vas.

 • Uredba je zavezujoč zakonodajni akt.

 • Direktiva je zakonodajni akt, s katerim se določi cilj, ki ga morajo doseči vse države EU. Vendar posamezne države same določijo svoje zakone za dosego teh ciljev.

 • Standardizacija je metoda, katere bistvo je v odstranjevanju odvečne raznovrstnosti in določanju izenačenosti.

 • Zakonodaja je celota predpisov, zlasti zakonov, ki določajo pravni položaj subjektov.

Kateri certifikati se lahko pričakujejo?

 • Uvedba sistemskih standardov: ISO 9001 in ISO 14001 (okoljski) – vendar dobro premislite, kdaj jih res rabite. Ne prehitevajte z uvajanjem.

 • Poročilo Verification and Validation of SW (stestirana programska oprema).

 • Izjava o poreklu – spremljajte, od kod ste prejeli material, ki ga vgrajujete, upoštevajte proizvodni čas in dobiček; vsaj 50 % od prodajne cene določa izjavo o poreklu.

 • Dual use EAR – Certifikat, s katerim zagotavljate, da se vaš izdelek ne more uporabljati v vojni industriji, v razvoju jedrskega orožja … karkoli, kar lahko ogroža ZDA.

 • End User Certificate / Potrdilo o končnem uporabniku – EU in ZDA pripravljajo črno listo podjetij in fizičnih oseb, za katere moramo zagotoviti, da jim ne bomo prodajali.

 • Counterfeit Mitigation Policy / Izvor vhodnega materiala (da se preprečujejo ponarejeni in pokvarjeni materiali).

 • Okoljske direktive, standardi in zakonodaja: RoHS direktiva, s katero zagotavljamo, da uporabljamo materiale, ki se lahko reciklirajo. Reach direktive – v njej so opisani materiali, ki jih ne smemo uporabljati.

 • ESG reporting in Europe: Corporate Sustainability Reporting Directive obligations, s katerim zagotavljamo poročanje o trajnostnem razvoju. Notri so vključeni naprimer ogljični vtis, življenjski cikli, vpliv na okolje, vpliv na ljudi, transporti, poraba energije …

 • Cilji za trajnostni razvoj – do leta 2035 naj bi se odpravila revščina, kako vplivati na kakovost vode, zdravje ljudi … Zakonodajsko še ni določeno, so pa usmeritve, ki bodo vedno bolj vključene v zakonodajo.

 • Dokazila za izpolnjevanje standardov za izdelke ali storitve – Zapišite, kdo, kdaj in v skladu s katerim standardom ste to delali.

Ni boljšega testa kot končni kupec – vprašajte ga, kar rabi; razmislite, kaj lahko ponudite; naredite program razvoja …

Projekt HardwareSTART je namenjen podpori slovenskih hardware startupov, ki so prejeli finančne spodbude Slovenskega podjetniškega sklada (SK, SI-SK in P2).

Izvaja ga konzorcij partnerjev Katapult d.o.o., DEWESoft d.o.o. in Zavod mladi podjetnik, so.p., v okviru programa “Zasnova in izvedba vertikalnega pospeševalniškega programa za prejemnike finančnih spodbud Sklada v industriji strojne opreme v letu 2022 in 2023”.

Program sofinancirata Slovenski podjetniški sklad in Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izvaja se na podlagi programa Vsebinska podpora prejemnikov sredstev (MSP) od 2018 do 2023 v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike od 2014 do 2020.