logo katapult

Za najmlajše: S.O.S šola

PROBLEM in zakaj S.O.S. šola?

Veliko otrok že v najzgodnejši dobi šolanja doživi slabo izkušnjo z matematiko in jo zato ne mara. V devetletki je poleg maternega jezika matematika drugi najobsežnejši predmet v devetletki, kar pomeni: v prvem in drugem razredu 4x tedensko, v tretjem in četrtem pa vsak dan. Lahko se zgodi, da prvošolec (najmlajši v razredu je star 5 let in 8 mesecev, najstarejši pa 6 let in 8 mesecev) števil, ki so simboli, ne razume, pa niti povedati ne zna, česa ne razume.

Starši opazijo stisko. Otrok ne mara matematike. Naloge rešuje napačno, primerja se s sošolci, ki hitro računajo, sam pa začne dvomiti v svoje sposobnosti. V najhujših primerih noče več v šolo. Starši pa so obupani, ker mu kljub celo višji izobrazbi ne znajo »po šolsko« pomagati.

Zakaj kar naenkrat toliko težav pri osnovah matematike? Zato, ker se je silovito spremenil življenjski slog. Vse je stehtano, izmerjeno, nič več se ne: šiva, plete, mizari, dela na vrtu ali polju, popravlja avtomobilov, gradi hiš … Otroci nimajo več količinskih predstav, ki so nepogrešljivi predmatematični pojmi.

Otroci nimajo lastnih izkušenj, ki pa so osnova za priučena dejstva. 

Vsaka hiša ima temelje, ki jih ne vidimo, pa vendar vemo, da so in da morajo biti trdni. Temelji matematike so v prvih treh razredih osnovne šole. Matematiko lahko primerjamo tudi s stopnicami. Te pa ne smejo biti previsoke, da se ne spotaknemo ali jih celo ne moremo prestopiti. Še posebej v prvih treh razredih ne. Zato S.O.S. šola opozarja in ozavešča starše, da pravočasno, torej že v prvih treh razredih prepoznajo težave in ukrepajo. 

POSLEDICE problema

Zaradi slabih izkušenj z matematiko, fiziko in tehniko v osnovni šoli, ni tehničnega kadra. Sedaj so se temu pridružile še posledice kovida, kjer so šolarji izgubili kondicijo učenja. Zaradi inflacije predobrih ocen pa so dobili za povrh še napačna sporočila o potrebni količini vloženega truda. Pomanjkanje usposobljenih učiteljev, še posebej za matematiko, fiziko in tehniko, je že danes kritično. Z upokojitvijo učiteljev v naslednjih letih pa se bodo težave še drastično povečale in stanje poslabšalo. 

Ne po svoji krivdi bodo šolarji »oropani« temeljnega znanja, ki ga nikoli več ne bodo mogli nadoknaditi.

KAKO POMAGATI?

S.O.S. šola podpira javno šolo.

Za pomoč staršem je S.O.S. šola leta 2016 izdelala portal za matematiko za prve tri razrede, v začetku leta 2024 pa ga je posodobila. Portal vsebuje liste za šolarje s povratnimi informacijami ter strani za starše z nasveti in s postopki. Dostop do portala: www.sos-sola.si

S.O.S. šola na Katapultu za prve tri razrede izvaja poletne delavnice matematike, celoletno tečajno obliko za drugošolce in matematični trening za četrtošolce. V sodelovanju s šolami in vrtci izvaja posamezne tematske učne ure ter izobraževanja za učitelje in vzgojitelje. 

Izdelujejo inovativna učila iz obstoječih tehničnih materialov, v smislu varovanja narave uporabljajo tudi odpadne materiale. Učila so namenjena za delo na delavnicah, v razredu, omogočen pa je tudi individualni nakup.

Pri vseh aktivnostih S.O.S. šola dosledno in nenehno upošteva dvoje vodil:

  • Matematiko z rokami delam sam, zato več znam.

  • Matematika brez svinčnika in papirja.

V S.O.S. šoli skrbimo za ravnotežje med realnim svetom in najsodobnejšo tehnologijo. Naša promotorka je humanoidna robotka LiLi, ki navdušuje otroke za matematiko in robotiko, saj s šolarji tudi računa. Na koncu pa Lili šolarje vedno spodbuja, naj imajo radi matematiko, ker brez matematike tudi nje ne bi bilo.

Trije najnovejši projekti, na katere je S.O.S. šola še posebej ponosna

  1. Žepna matematika (Računalo do 20, Ulomki, Vlakec za pretvarjanje enot).

  2. Županove škatle, s katerimi so župani Trbovelj, Hrastnika in Zagorja podprli znanje. V 25-ih prvih oddelkih je 420 šolarjev dobilo Računala do 20. Dobro in hitro računanje do 20 pa so nepogrešljivi temelji celotne matematike.

  3. Motivacijske besedilne naloge za višje razrede osnovne šole z naslovom »Kje bom pa to rabil?« v obliki video posnetkov robotke Lili in zasavskega gospodarstva.

Kdo je ing. Alenka Knez?

Opis Alenke ... 

Nekaj utrinkov z delavnic S.O.S. šole