logo katapult

  • Naloga je bila izrisati konstrukcijo glede na obstoječe stavbe okoli.

  • Vse meritve za izris konstrukcije so se izvedle na lokaciji. Predvideti je bilo potrebno ustrezne lokacije za postavitev stebrov in sidranje.

  • Pri konstruiranju je bilo potrebno paziti na ustrezno sestavljanje vseh komponent in možnost izvedbe. Komponente je bilo potrebno ustrezno razdeliti in vseskozi paziti na ustrezno togost in potek sil.

Če razvijaš svoj produkt in imaš podjetnost v srcu?

Izpolni spodnji vprašalnik (brez skrbi, ni pretežkih vprašanj).