logo katapult

Najprej si sam. Če takrat že iščeš motivacijo, potem si verjetno v napačnem poklicu, v napačni branži. Šele ko delaš s strastjo in motivacija sploh ni vprašanje, imaš potencial za uspeh.

Potem sta dva. Trije.

Nato pet, deset. Ko je podjetje majhno, je že sama borba po preživetju zadostna motivacija.

Trikrat greš spat, se petkrat obrneš in se vprašaš: “Kdaj se je pa to zgodilo?”, ko stojiš pred 200 zaposlenimi.

Večje kot je podjetje, pomembnejša je motivacija zaposlenih. 

Uničevalec motivacije: prepad med “kapitalisti” in “delavci”

Od kod izvira splošno mnenje, da lastniki podjetij bogatijo na račun izkoriščenih delavcev?

V času industrijske revolucije so bili pogoji dela res obupni. Delo je bilo zelo slabo plačano, delali so dneve in noči, delali so tudi otroci. Na drugi strani pa so lastniki tovarn živeli vedno bolj razkošno. Tako se je prepad med delavci in lastniki samo še povečeval. Iz nuje po izboljšanju nevzdržnih razmer v tovarnah so se začeli tvoriti sindikati in urejati pogoji delavcev.

Zaradi tega je prišel nov družbeni red – socializem. Sedaj smo pa priča nekemu novemu obdobju. Socializem nekako ne deluje, obenem pa smo priča nekakšni moralni krizi kapitalizma.

A prepričanje “lastniki bogatijo na račun izkoriščanih delavcev” je še vedno nekako globoko zasidrano v ljudeh. Zaposleni s takim prepričan ne bo motiviran za ustvarjanje presežkov.

Zato najprej poskrbite za to, da zrušite zid med lastniki in vodstvom ter delavci na drugi strani.

Vsi se moramo postaviti na isti breg. To dosežemo s pravično delitvijo odgovornosti, deleža v uspehu ter s tem zadovoljevanje osebnih potreb.

(Kako konkretno se lahko uredi nagrajevanje in solastništvo, govorimo v sklopu 2.4 Nagrajevanje in solastništvo zaposlenih >>)

POMEMBNO: Samo zadovoljni zaposleni lahko delajo presežke.

Enotne potrebe človeka

Že Abraham Maslow je leta 1943 zapisal psihološko teorijo o človeški motivaciji (A Theory of Human Motivation), kjer je potrebe razdelil na osnovne oz. nižje (tiste, ki so pomembne predvsem za človekovo preživetje) in višje (potrebe po osebnostni rasti). Glede na njihovo pomembnost jih je razvrstil v tako imenovano hierarhijo potreb.

Ko pridemo do motivacije zaposlenih v podjetij, je psihologija podobna. Podjetje mora hierarhično zadostiti tem potrebam posameznika.

 • Fiziološke potrebe: Plača, hrana, prostor

 • Potreba po varnosti: Komunikacija, organiziranost, odprte knjige, solastništvo, razlaga smisla

 • Potreba po pripadanju in ljubezni: Kodeks, sodelovanje, dobri odnosi, reševanje konfliktov, druženje, zabava

 • Potreba po ugledu in spoštovanju: Napredovanje, top stranke, dovršenost, priznanja

 • Samorealizacija: Svoboda, kreativnost, upravljanje s talenti, dovršenost

Higieniki vs. motivatorji

Pri tem moramo poznati razliko med “higieniki” in “motivatorji”.

Higieniki ne motivirajo. A če jih ne uredimo, zagotovo demotivirajo – ljudje bodo nezadovoljni, če jim jih vzamemo. Če torej priskrbimo brezplačno kavo za vse zaposlene, ne bodo zaradi tega bolj motivirani za delo. Če pa jim na odvzamemo to kavo, bodo zagotovo nezadovoljni. 

Motivatorji pa ljudi motivirajo. Če jih nimamo, bodo ljudje vseeno delali. Če pa jih dodamo, bodo bolj motivirani.

Kot podjetje moramo za dobro klimo zagotoviti oboje – tako higienike kot motivatorje. Smiselno pa je vedeti, kaj lahko od katerih pričakujemo.

HIGIENIKI

 • Jasna pravila

 • Razdelitev vlog

 • Delovni pogoji

 • Plača in nagrada

 • Varnost

MOTIVATORJI

 • Rezultati

 • Vzpodbude, priznanja

 • Zanimivo delo

 • Odgovornost

 • Osebna rast

 • Izobraževanja

Ljudje smo si različni: TIPI OSEBNOSTI

Ljudje smo si različni. Nekdo je motiviran, če mu obljubiš dobro zabavo, drugega bo to demotiviralo. Prav različnost ustvarja najboljše ekipe ali jih pa prav različnost razdre. Zato je pomembno razumeti, da smo si različni, in nas tako tudi motivirajo različne stvari.

Obstaja več klasifikacij tipov osebnosti. Ena izmed njih je Genius Test, ki ga je ustvaril Roger James Hamilton, in je razširitev Wealth Dynamics – sistem profiliranja osebnosti za podjetnike, ki nam ga bo razložil Tomaž Kotar (Mi6 Marketing Intelligence).

 • DYNAMO – Odlični so pri zagonu stvari, vendar ne tako dobri pri zaključevanju. Dinamo je ‘pomladna’ energija. Ustvarjajo vrednosti z inovacijami, so zelo ustvarjalni in imajo sposobnost, da stvari začnejo. V poslu najbolje kreirajo, ustvarjajo, dajejo sveže ideje in vidijo celotno sliko.

 • BLAZE – Ljubijo ljudi, a hitro izgubijo fokus. Pomembna jim je zabava, obožujejo druženje in stalno dogajanje. Niso ravno organizirani in natančni. Predvsem ne marajo biti zaklenjeni v pisarni. Zablestijo, ko imajo opravka z ljudmi. Ko stopijo v prostor, prostor zasije. V poslu najbolje povezujejo ljudi.

 • TEMPO – Prizemljeni, realni, vendar se pogosto izgubijo v opravilih. Niso politično pronicljivi, ne marajo težkih in globokih debat. V poslu najbolje urejajo in dokončujejo.

 • STEEL – Skrbijo za detajle, vendar so pogosto preveč previdni. Radi so sami. Najboljše pokažejo, ko so odmaknjeni od drugih. V poslu najbolje sistematizirajo in optimizirajo procese. Matematika, statistika, številke – to je za njih.

Vsi pa imamo še peti element – SPIRIT – To je naš glavni “zakaj”, naš smisel, naš globlje vpogled.

Najboljša motivacija: Ko najdeš v človeku tisto njegovo najmočnejšo notranjo motivacijo, ki je njemu osebna. 

Lahko vsakogar motiviramo?

Kot podjetje se potrudimo narediti čimveč, da ljudem zagotovimo okolje, v katerem bodo z veseljem in motivirano delovali.

A naj se še tako trudimo, lahko s tem motiviramo večino, ne pa vseh. Že po Gaussovi krivulji bodo vedno izstopali ljudje, ki niti ne bi rabili naše spodbude, da so močno motivirani, a na drugi strani so tudi taki, ki izstopajo v nasprotno smer in jih torej ne moremo motivirati, ne glede na ves trud, ki ga v to vložimo.

Nekaterim je preprosto dovolj, da dosežejo samo določen nivo in nič več kot to. Različni smo si po nivoju aspiracije in ambicioznosti.

PRAV RAZLIČNOST DAJE MOČ

Čeprav se včasih zaradi različnosti težje razumemo, prav raznolikost članov prinaša odlične rezultate. Zato se ne bojte v svojo ekipo povabiti ljudi, ki so zelo drugačni od vas. Najdite ljudi, ki so močni na področjih, kjer ste vi šibki. Najdite boljše od sebe. 

Lep primer takega odličnega sodelovanja je Kooperativa 103 >> Fantje, bravo, ste vzor povezovanja!